Drie lezingen over Openbaring ( 2e serie)

Drie Bijbellezingen over het laatste bijbelboek, de Openbaring aan Johannes. Deze lezingen worden verzorgd door dr. H. R. van de Kamp, en zijn een vervolg op zijn bijbellezingen over dit bijbelboek van het afgelopen jaar. (Deze 2e serie lezingen komen in plaats van de lezingen die Dr. E.T. van Spanje zou houden over het bijbelboek 2 Korintiërs. Dr. Van Spanje moest om gezondheidsredenen afzeggen) .

– Plaats : Refajahkerk,  Galenuslaan 1, 9728 JA Groningen
– Data:  11 februari, 4 en 18 maart 2019
– Tijd en duur: 20:00 uur tot 22:00 uur (Inloop met koffie/thee: 19:30 uur)
– Studiemateriaal (wordt uiterlijk 4 februari via de mail toegezonden)
– Organisatie: leden van de Refajahkerk
– opgave per email vóór 1 februari  (driestalko@gmail.com) met vermelding van naam, adres, woonplaats, tel. nr.
– Kosten 25 €. (Studenten: € 15.) Over te maken op banknr.  NL83INGB0002435651 tnv Driest, onder vermelding van Refajah2019

Contact adressen
Ds. Alko Driest (alkodriest@home.nl; 050-5273862 )
Anne Zeilstra (koster@groningen-z.gkv.nl; 050-5251554)

Opzet van de drie avonden

Avond 1 Openbaring en het Oude Testament

blok 1 Openbaring als het nieuwe boek Exodus
blok 2 Openbaring als het nieuwe boek Ezechiël
blok 3 Openbaring als het nieuwe boek Daniël

Avond 2 Israël in Openbaring

blok 4 De 144.000 verzegelden van Openbaring 7
blok 5 De twee getuigen van Openbaring 11
blok 6 De vrouw van Openbaring 12 en de stad van Openbaring 21

Avond 3 Openbaring en toekomst

blok 7 De opname (Openbaring 4 en 1 Tessa 4)
blok 8 Harmageddon (Openbaring 16:16)
blok 9 De duizend jaar van Openbaring 20