Een Arabischtalige christelijke gemeenschap in Zeist

Begin 2017 is in Zeist op initiatief van Evangelie & Moslims een pioniersplek gestart. We werken hierin samen met drie plaatselijke kerken, de IZB en de diensten­organisatie van de PKN.

Hoe het begon
Vroeg in 2016 begonnen Samer Younan, Rana Aldobadi (beide medewerker van Evangelie & Moslims en Arabischsprekend) en Annemarie Broer (verbonden aan een Zeister PKN-gemeente en aan stichting Gave) met evangelisatiewerk onder de migrantengroepen in Zeist. Dit gebeurde in samenwerking met de plaatselijke GKv-gemeente en met vrijwilligers uit enkele andere kerken.

Doelgroep
In dit pionierproject richten we ons op twee groepen migranten die sterk aanwezig zijn in Zeist:
Marokkanen, van wie de meesten van huis uit moslim zijn, en Arabischtalige asielzoekers en statushouders. We richten ons vooral op hen die nog geen christen zijn en willen hen een kans geven het evangelie te leren kennen. Arabische christenen willen we in dit proces inschakelen en hen tevens met de bestaande kerken verbinden.

Het vervolg
Al snel konden er bijeenkomsten gehouden worden waar asielzoekers en statushouders belangstelling voor toonden. Ook met een kleine groep Marokkanen ontstond diepgaander persoonlijk contact. We zien dat met een eigen Arabischtalige samenkomst de drempel lager is en we zo veel kunnen delen van het evangelie. We geloven dat er over drie jaar een vaste gemeenschap kan zijn van mensen die trouw komen, en een grotere groep die misschien nog wat meer afstand houdt, maar de christelijke gemeenschap wel wil verkennen. We hopen ook dat er dan mensen tot geloof zijn gekomen in Jezus Christus en gedoopt willen worden.

Dit is een kort gedeelte uit een artikel dat recent verscheen in het blad Oriëntatie. Dit blad van stichting Evangelie & Moslims verschijnt 4x per jaar en is te bestellen via de website www.evangelie-moslims.nl.

 lees het hele artikel op de website »