Een nieuw Gereformeerd Kerkboek

Zoals aangekondigd willen we graag beginnen met zingen uit het nieuwe Gereformeerde Kerkboek. We zijn met de organisten en het beamteam aan het uitzoeken hoe we dat zo snel mogelijk kunnen invoeren en we hebben besloten maar gewoon te beginnen per 1 april.

Waarom (alweer) een nieuw Kerkboek? Het huidige Gereformeerd Kerkboek (uit 2006) heeft zijn langste tijd gehad. Het was al een tussenbundel, een van de stappen in de uitbreiding van de gezangbundel en de herziening van allerlei liturgische teksten. Met een besluit van de synode van Ede (2014), is er nu een afronding gekomen van de lange periode waarin het Gereformeerd Kerkboek uit 1986 een nieuw gezicht moest gaan krijgen.

Ook is er overlap met het Liedboek weggenomen. Alles wat in het Liedboek staat, hoeft niet meer in het Gereformeerd Kerkboek (zoals gezang 119: de kerk van alle tijden, die in ook in het liedboek staat, lied 968). Alles wat eigen is aan de identiteit van de GKv en wat niet in het Liedboek te vinden is, staat in het Gereformeerd Kerkboek. Kerkboek en Liedboek bieden samen dus volledigheid.

Wat is er nu nieuw aan het Gereformeerd Kerkboek? Het bevat een liedboek en een dienstboek. In het dienstboek staan alle liturgische formulieren in een modern taalkleed en de nieuwe kerkorde. In het liedboek staan de psalmen en een nieuwe selectie aan gezangen. Van de Psalmen is er soms een extra versie opgenomen, die dan bv. als 8a wordt aangeduid. Daarnaast is de selectie van gezangen herzien: sommige zult u niet meer tegenkomen in het kerkboek (Zoals: gez. 51, Ere zij God of gez. 108 Halleluja, eeuwig dank en ere). In totaal zijn er 51 gezangen niet meer opgenomen, die nog wel in de tussenbundel stonden. Maar er is ook een aantal nieuwe gezangen bij gekomen (opwekking, Taizé, Psalmen voor nu).

We willen u als gemeenteleden oproepen om zoveel mogelijk het nieuwe Gereformeerd Kerkboek aan te schaffen. U kunt ‘m kopen voor € 24,95, bv. bij Riemer in Groningen. Hebt u een Bijbel, Liedboek en het Gereformeerd Kerkboek bij u, dan hebt u alles compleet en kunt u altijd meezingen. Op het bord gebruiken we de volgende aanduidingen:

– PS voor de Psalmen uit het Gereformeerd Kerkboek
– GK voor de gezangen uit het Gereformeerd Kerkboek
– LB voor de liederen uit het (nieuwe) Liedboek

Commissie Eredienst