Een ongewone gewone dag op 20 april

Ik ben Wendy Kolkert, een stagiair bij de Groninger Archieven. Wij zijn bezig met een project voor de toekomstige geschiedenis: het verzamelen van materiaal over 20 april. Een ‘gewone’ dag in deze ongewone periode. In de kerken worden de gevolgen van de coronacrisis ook gevoeld: diensten kunnen niet meer gewoon worden gehouden, het ‘gemeente zijn’ zoals we gewend zijn moet nu in andere vormen gegoten worden. Ik ben zelf ook actief lid van een kerk, en bedacht me daarom dat juist ook kerken en gemeenteleden een waardevolle toevoeging zouden kunnen doen aan ons project.

De crisis waarin we nu verkeren zal later ongetwijfeld worden onderzocht door historici; daarom is het heel belangrijk dat we nu al beginnen met materiaal verzamelen. In de geschiedenis is vaak een groot tekort aan bronmateriaal wat het ‘gewone’ of ‘dagelijkse’ omschrijft, vooral uit buitengewone periodes. Wij zouden daarom graag van zoveel mogelijk Groningers iets ontvangen over maandag 20 april 2020. Dit mag van alles zijn; in tekstvorm, een foto, een video, een geluidsopname, een kunstwerk, een tekening, etcetera. Dit kan zowel via de post verstuurd worden als online ingeleverd worden. Alle precieze informatie over de actie is op de website te vinden, en inzendingen kunnen worden gedaan vanaf de bewuste maandag 20 april. Ik voeg hierbij de link naar de pagina: https://www.groningerarchieven.nl/actueel/nieuws/453-schrijf-geschiedenis-een-ongewone-gewone-dag

Wij wensen u en uw gemeente alle goeds,

Met vriendelijke groet,

Wendy Kolkert
Stagiar publieksactiviteiten
Groninger Archieven

Cascadeplein 4 │ Postbus 30040, 9700 RM Groningen │ 050-5992000
www.groningerarchieven.nl