EH – afscheid Els van Dijk

ELS VAN DIJK NAM OP 3 NOVEMBER AFSCHEID VAN DE EH MET EEN INSPIREREND SYMPOSIUM

Met als thema ‘Een toekomst voor jongeren’ organiseerde de Evangelische Hogeschool op donderdag 3 november een symposium als onderdeel van het afscheid van directeur Els van Dijk.

Drie sprekers, Evert Jan Ouweneel, Robert Doornenbal en Els van Dijk, hielpen ons onze ingewikkelde samenleving te verkennen in een zoektocht naar antwoorden op de vragen: Wat speelt er allemaal en wat betekent dit voor jongeren? Wat hebben zij nodig om weerbare volwassenen te worden? Hoe kunnen zij toekomst gaan zien voor zichzelf? Hoe kan het christelijk geloof, kan God, daarin voor hen verschil maken? En wat kunnen zij zelf betekenen voor de maatschappij?

In zijn bijdrage getiteld ‘Onrust en eenvoud’ nam Evert Jan Ouweneel het publiek mee op reis in alles wat er mis is in deze wereld: “Juist als dat wat er mis is in de wereld heel complex is, kan wat jij daar zelf positief in kan betekenen heel eenvoudig zijn.”

Het zoeken naar mijn Authentieke en Unieke Zelf: waarom word ik daar zo moe van? In zijn bijdrage die dezelfde titel droeg, ging Robert Doornenbal met de aanwezigen in op deze vraag, waarbij hij het dubbelgebod schetste van het zowel uniek als authentiek moeten zijn in onze samenleving.

Els van Dijk sprak over de zingeving in het leven: Wie ben je? Bekijk je jezelf door de ogen van anderen? Of weet je je gekend door je Schepper? Zij zette hierbij het perspectief dat God biedt tegenover de heersende wereldse denkschema’s: “Er is echt een alternatief voor wereldse denkschema’s. Christenen mogen iets laten zien van Jezus’ ontferming over mensen. Het leven is een geschenk, niet om te bezitten, maar om te delen.”

Na twee liederen die gezongen werden door het EH-koor, bestaande uit (oud-)studenten, (oud-)cursisten en (oud-)medewerkers, werd de middag afgesloten met een feestelijke receptie, waar met een hapje en een drankje nagepraat kon worden over de inspirerende middag.

De EH is een unieke hogeschool waar jongeren al 45 jaar worden toegerust voor het leven. Op de EH leren jongeren om steviger in het leven te staan, ze leren wie ze zijn, en ze ontdekken wat echt belangrijk is in het leven. Tijdens een opleiding op de EH worden studenten geholpen te ontdekken dat Gods liefde de beste basis is voor het leven en dat deze in alle aspecten van het dagelijks leven aanwezig is.