E&M – Wat kan de kerk voor Turkstalige medelanders betekenen?

Zowel in Turkije als onder Turkstaligen in Nederland is het aantal gelovigen heel gering. Velen zijn wantrouwend tegenover de christelijke gemeenschap en hebben van jong af aan veel vooroordelen over het christelijke geloof meegekregen. Maar er zijn concrete mogelijkheden om iets te betekenen voor Turkse medelanders!

Zelf op stap met uw Turkse buren of collega

De Turkstalige samenkomsten die Evangelie & Moslims regelmatig belegt, bieden u de gelegenheid om een Turkse collega of buurman/-vrouw uit te nodigen hier samen naar toe te gaan. Deze samenkomsten zijn niet bedoeld voor mensen die willen discussiëren over islam versus christelijk geloof, maar wel bedoeld voor mensen die meer willen weten over het christelijke geloof. Er wordt gezongen, gebeden en gepreekt in het Turks en er is ruimte voor ontmoeting en persoonlijke vragen en gebed. Het wordt afgesloten met een eenvoudige maaltijd.

Medewerkers van Evangelie & Moslims die Turks spreken, zijn altijd ook bereid naar u toe te komen als u in gesprek bent met moslims die serieus belangstelling hebben en de taal een belemmering is.

Dit is een kort gedeelte uit een artikel dat verscheen in het blad Oriëntatie. Dit blad van stichting Evangelie & Moslims verschijnt 4x per jaar en is te bestellen via de website www.evangelie-moslims.nl. Klik hier voor het hele artikel