Ochtenddienst - Alle kringen i.v.m. zomervakantie - Max. 60 personen - Aanmelden via Scipio app Zondag 25 Juli 09 30 - leesdienst br. E. Jongsma
Votum
Lied Lopen op het water
Gebed
Lezen Mattheüs 14 : 28-31
Lied Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Preek van Ds. Tonny Nap uit Drachten  “In hetzelfde schuitje”.
Lied Hij is erbij
Gebed
Collecte
Lied Gezang 161
Zegen