Ochtenddienst, ieder is welkom, ook via kerkdienstgemist.nl Zondag 7 Augustus 09 30 - leesdienst E.T.M. van Heerde
Votum en groet,
GK 172 : 1 en 2 Vader van het licht, U prijzen wij.
Geloofsbelijdenis: Apostolische geloofsbelijdenis.
Gk 172: 3 en 4
Gebed
Schriftlezing
DNP Psalm 136 : 1,5, 7, 8 Prijs de hoogverheven Heer
Preek
Gebed
Collecte
Opw 582: Jezus alles geef ik u.
Zegen