Ochtenddienst - Online kerkdienst via kerkdienstgemist.nl Zondag 29 Januari 09 30 - ds. H. Wijnalda (Roodeschool)
votum
zegengroet
zingen GK 163: 1 2, 3 (Dit huis een herberg onderweg)
lezing van de geboden
zingen Nieuwe Psalmberijming: 18: 1, 6 (Ik houd van U, mijn Heer...)
gebed
bijbellezing Daniël 3: 1-30
zingen Ps. 86: 3, 5, 7 (Allen die als goden blonken)
preek over Daniël 3: 18a
zingen Ps. 42: 2, 5, 7 (Tranen heb ik bij mijn klagen)
voorbede
collecte
zingen Opwekking 710 (Gebed om zegen)
zegen