Ochtenddienst - Online kerkdienst via kerkdienstgemist.nl Zondag 4 Juni 09 30 - ds. J. Sijtsma (em. predikant CGK Assen)
Mededelingen
Votum en Groet
Zingen:Ps.98:4 (laat al de stromen..)
Wetslezing
Zingen:Opw.642 (Al mijn zonden,al mijn zorgen)
Gebed
Schriftlezing:Ezechiël 47:1-12
Zingen:Ps.42:1 (Heer,een hert in dorre streken)
Verkondiging : Het wassende water van de Geest !
Zingen:Gez.672:1,2,7 (LB) (Komt laat ons deze dag.. )
Kindermoment
Kinderlied
Dankgebed
Collecte
Zingen:Ps.1:1,2 (Welzalig wie...)
Zegen