Middagdienst Zondag 19 Mei 14 00 - ds. J.H. Tempelman (Drachten-Nijega)
Votum en groet
Ps 79: 1, 3
Gebed om de Heilige Geest
Kindmoment (evt.)
L+T: Gen 12,1-3 en Dan 5, 1-17
LvK 45: 4, 2
Bediening Gods Woord
Ps 99: 1, 8
GK 175a
Dankzegging en voorbeden
Inzameling gaven
Lb 447: 1, 2, 3
Zegengroet