Middagdienst Zondag 26 Mei 14 00 - ds. P.K. v.d. Kamp (Grijpskerk-Niezijl)
Welkom
GK 177: 4
Stiltemoment
Eed van Toewijding en Groet
GK 177: 1
Gebed
Lezen: Joh 16: 13-14, Rom 8: 12-17, Hand 16: 6-10
NP 143: 5
Preek
Opw 687
Apostolische Geloofsbelijdenis
GK 240: 5
Inzameling van de Gaven
GK 250: 3
Zegen
Opw 58: 1, 3