Middagdienst Zondag 16 Juni 14 00 - ds. S.S. Braaksma (Leeuwarden)
Afhankelijkheid belijden
Groet ontvangen
Zingen: Opw. 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen OF Ps 121
Bidden
Lezen: Handelingen. 7,54-8,8 (tekst 8,1-4)
Zingen: Het Woord van God (Sela) OF Ps. 12,1.4
Het Goede Nieuws
Zingen: Gz. 163 Ik bouw op U OF Opw. 687 Heer wijs mij uw weg
Geloof belijden
Zingen: Gz. 161 Heer u bent mijn leven
Danken & bidden
Geven aan God
Zingen: Gz. 160 Groot is uw trouw o Heer
Zegen ontvangen