Middagdienst Zondag 14 Juli 14 00 - ds. J.Th. Rozemuller (Oldehove)
Votum en zegen
Ps 100: 1-4
Gebed
L Rom 11:33-12:8
GK 237: 4, 5
Preek
Opw 392
Geloofsbelijdenis:
- Zingen: GK 176: 1
- Lez Apost GB, art. 2-7
- Zingen: GK 176: 5
Dankgebed
Collecte
Zingen: Lb 868: 1,3,4
Zegen