Middagdienst Zondag 18 Augustus 14 00 - ds. G. A. Heek (Buitenpost)
Opw 723
gebed
lezing Ps 87, Gal 3:26-29
Ps 87: 3, 5
preek
Lb 969
Geloofsbelijdenis: Lb 342
gebed
collecte
Gez 119 (oud GK): 1, 2
zegen