Ochtenddienst Zondag 15 September 09 15 - ds J.T. Rozemuller (Oldehove)
Votum en zegengroet
Zingen: Opw. 167:1,2,3 (samen in de naam van Jezus)
Tien geboden zingen: LB 311 (Wij kiezen voor de vrijheid)
Gebed
Schriftlezing: Num.22:1-20 en Num.23:1-12
Zingen: Ps. 2:1,2 (Wat drijft de volken)
Preek
Zingen: Ps. 111:3,4 (de Heer heeft wie Hem vreest gevoed)
Dankgebed
Collecte
Zingen:Opw. 733 (tienduizend redenen)
Zegen