Middagdienst Zondag 15 September 14 00 - ds. H.J.J. Pomp
Lb 405 (Heilig, heilig, heilig)
gebed
L. Jac. 5: 7-20
DNP 103: 1, 2 (Prijs God, mijn ziel, voor al zijn zegeningen)
Preek
DNP 141: 1, 2 (Heer ik strek naar U beide handen)
geloofsbelijdenis
Gk 179: 4 (O God van vader Abraham)
gebed
collecte
Lb 221: 1, 2, 3 (Zo vriendelijk en veilig als het licht)