Evangelisatiedienst (begeleiding Sursum Corda) Zondag 13 Oktober 14 00 - ds Maat en ds Pomp
Voor deze kerkdienst is helaas nog geen liturgie bekend.