Ochtenddienst Zondag 16 Februari 09 15 - ds. H. WIjnalda (Roodeschool)
votum, zegengroet
Lb 217: 1, 3, 5
lezing van de geboden
Ps 131: 1, 2, 3
gebed
bijbellezing Lucas 14: 1-24
Ps 22: 12, 13
preek over Lucas 14: 15-24
Lb 680: 1, 2, 4
voorbede
collecte
Lb 912: 1, 2, 5, 6
zegen