Digitale overdenking Zondag 7 Juni 09 30 - br. E. Jongsma
Voor deze kerkdienst is helaas nog geen liturgie bekend.