Digitale overdenking Zondag 12 Juli 09 30 - br. Kloosterman
Voor deze kerkdienst is helaas nog geen liturgie bekend.