Dienst kring (1, 2, 3 en 4) + uitzending Zondag 20 September 09 30 - leesdienst Br. Van Dieren
* Zegengroet

* Als openingslied: Opw. 616 Houd mij dicht bij U

* Gebed

* Schriftlezing: Hebr. 13:1-16

* Lied: Heer U bent altijd bij mij. 

* Tekst Heb. 13: 8

* Preek

* Na de preek: Opw. 672 Heerser over alle dingen

* Gebed,

* Slotlied: Ga met God en Hij zal met je gaan.

* Zegen