Ochtenddienst - Online kerkdienst via kerkdienstgemist.nl Zondag 9 Mei 09 30 - ds. Th. van de Kamp (Winsum)
Welkom
Stilte
Toewijding en groet
Zingen ‘Witter dan sneeuw’
Gebed (met verootmoediging)
Lezen 1Joh.4:7-21
Zingen ‘Laat zo je licht maar schijnen’
Preek
Luisterlied / Zingen ‘Wie liefde kent’
Geloofsbelijdenis (Apostolische)
Zingen Opw 64 ‘Vader, ik aanbid U’
Collecte
Gebed
Zingen ‘Lof zij de Heer’
Zegen