‘Geloven doe je samen’

Graag willen we u attenderen op de online publiekspresentatie ‘Geloven doe je samen’ van het initiatief Kerk2030, op 16 september van 16.30-18.45 uur.
Gemeenteleden en predikanten zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Zie bijlage of kijk op www.kerk2030.nl: hier leest u het programma van het livestream event en kunt u zich aanmelden.

Kerk2030 is een initiatief van onderaf door gemeenteleden met een gloeiend hart voor Christus’ Kerk. Aangemoedigd door het herenigingsproces van GKv en NGK zijn ze bezig met een impuls voor lokaal kerkzijn. Christus volgen en samen kerk zijn in onze tijd voor onze omgeving. Kerk2030 is in 2017 gestart met een aantal conferenties en werkt vanaf 2018 met 12 gemeenten aan lokale vernieuwingstrajecten. Dat worden er meer in de komende jaren. Deelnemende kerken leggen daarbij hun eigen accent passend bij hun lokale context.