Generale Synode Goes

Buitenlandse gasten uitgenodigd op de synode van Goes

Ongeveer 25 vertegenwoordigers van buitenlandse kerken zullen van 7 tot en met 11 januari op bezoek zijn in Nederland. Zij zijn uitgenodigd door de generale synode van Goes (GKv). De gasten zijn afkomstig uit veertien verschillende landen, verdeeld over alle continenten.

Ontmoeting en gesprek zijn belangrijke doelen van dit bezoek. Daarnaast worden er tijdens deze buitenlandweek workshops en inhoudelijke bijeenkomsten belegd, waarin de afgevaardigden naar de synode met de gasten uit het buitenland over diverse onderwerpen van gedachten zullen wisselen. Eén van de thema’s tijdens zo’n inhoudelijke bijeenkomst is bijvoorbeeld het jeugdwerk in de kerk. Daarnaast is er gelegenheid om verder door te spreken over zorgen die sommige buitenlandse kerken eerder al geuit hebben over de koers van de GKv.

In het programma is veel ruimte gemaakt om samen bij een open Bijbel te bidden en te aanbidden. Op donderdagavond 9 januari zal om 19:30 in de Petrakerk in Harderwijk (Busken Huetlaan 2) een kerkdienst worden belegd. De dienst wordt geleid door ds. P.P.H. Waterval en ds. R. Mayer, predikant te Rankweil, Oostenrijk. Ds. Mayer zal preken over 1 Petrus 1:15. In deze dienst zal ook het heilig avondmaal gevierd worden. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze dienst bij te wonnen.

Lees ook de Beleidsrapportage van BBK aan de synode.