Handboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Het Handboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland onder redactie van drs. J.H. Kuiper, editie 2019 verschijnt eind februari. Het boek is een handzaam, maar uitgebreid naslagwerk en bevat alle actuele gegevens binnen de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Het statisch overzicht is bijgewerkt tot 1 oktober 2018.

Het jaaroverzicht van drs. Jan Kuiper heeft als motto: Wie ben ik als christen en als kerk? Het beschrijft de recente ontwikkelingen in de plaatselijke kerken. Aan bod komen o.a.:
– De Theologische Universiteit
– Hoe gaan de kerken om met uitspraken van de synode?
– De ambten in de kerk
– #Metoo-discussie
Uit plaatselijke bronnen is weer veel informatie verkregen. Het jaaroverzicht geeft een analyse.

Prijs € 17,50
ISBN: 978 90 5294 2735
Verkrijgbaar:
online via www.gkvhandboek.nl (tot 25 maart zonder verzendkosten) of via uw boekhandel.