Help de getroffenen van cycloon Idai in zuidelijk Afrika


In zuidelijk Afrika voltrekt zich op dit moment een ramp. De orkaan Idai laat een spoor van verwoesting, overstromingen en wanhoop achter. In Malawi, Mozambique en Zimbabwe zijn honderden mensen dodelijk getroffen. De schade aan scholen, ziekenhuizen, landbouwgrond, waterleidingen, wegen en huizen is enorm. Volgens de VN is het misschien wel de ergste natuurramp ooit in zuidelijk Afrika. Honderdduizenden mensen zijn getroffen.

Er is heel snel behoefte aan voedsel, schoon drinkwater, dekens, zeildoeken en andere eerste levensbehoeften.

Het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) is in de afgelopen week snel in actie gekomen. De organisaties zijn ter plekke aanwezig. Eerste noodhulpwerkzaamheden zijn al gestart, grotere projecten worden voorbereid.

De situatie is nijpend. De beelden die we gezien hebben van mensen in nood zijn verschrikkelijk. Daarom doen we een beroep op de kerken die bekend zijn bij onze organisaties, en vragen we voorbede voor deze noodsituatie. Wilt u daarnaast de noodhulp mogelijk maken door een (extra) collecte of gift?

Alvast heel hartelijk dank voor uw gebed en uw steun!

Namens de organisaties van het Christelijk Noodhulpcluster,

Dorcas: Leo Visser
EO Metterdaad: Peter Beker
Red een Kind: Andries Schuttinga
Tear: Geert Jan van Dijk en Martin Herlaar (interim-directie)
Woord en Daad: Rina Molenaar
ZOA: Chris Lukkien