Hulp voor de zendingsgemeenten in Coronatijd – Zuid Afrika Mission

De hele wereld is zwaar getroffen door het Coronavirus, maar in de arme woonwijken waar onze zendingsgemeenten zich bevinden zijn de gevolgen extra groot. In de townships is het leven normaal al erg zwaar en dan komt dit er nog overheen.

Om de week leiden enkele vrouwelijke kerkleden uit de (blanke) kerk van Bellville een Bijbelstudie met hun zusters uit de zendingsgemeenten. Zij kennen daarom als geen ander de moeilijke omstandigheden waarin deze medechristenen leven. Toen de lockdown in Zuid-Afrika weer met twee weken werd verlengd vonden ze dat er hulp geboden moest worden. Ze vroegen hun gemeenteleden in Bellville om geld te geven om voedselpakketten te kunnen doneren.

De Here opende de harten (en de portemonnees) van de kerkleden en binnen twee dagen hadden ze een prachtig bedrag opgehaald zodat er ruim 70 voedselpakketten samengesteld konden worden!

Toen de voedselpakketten klaar waren hebben twee broeders de pakketjes bij het huis van ds Piet Abrahams en bij de kerk van Wesbank gebracht. Het was nog wel spannend omdat er juist in die dagen verschillende plunderingen en diefstal van voedsel uit trucks hadden plaatsgevonden in deze township. Maar de Here heeft iedereen beschermd en de pakketjes konden zonder problemen verdeeld worden. We loven onze Hemelse Vader voor zoveel goedheid!

De gemeente van Leiden houdt haar erediensten in de plaatselijke basisschool. Veel van de kinderen die naar deze school gaan, krijgen elke dag een maaltijd op school. Dit is vaak hun enige maaltijd. Nu vanwege de lockdown de school gesloten is, lijden er dus veel kinderen honger. De gemeenteleden van Leiden vroegen aan de gemeente van Bellville of het mogelijk was om hier hulp te bieden. Er worden nu dagelijks kleine pakketjes met voedsel aan de kinderen uitgedeeld. Deze pakketjes zijn gemaakt door zusters uit de kerk van Leiden met het voedsel dat de gemeenteleden uit Bellville aanleveren.

Gelukkig stelt de regering op dit moment ook geld beschikbaar voor de voedselhulp, zodat er ze de komende tijd nog door kunnen gaan met het ledigen van de ergste armoede.  Ook hiervoor geven ze aan Hem alle glorie, want Hij is de Gever van alle dingen!

Willen jullie bidden voor:

  • Degenen die hun baan hebben verloren vanwege de crisis.
  • De leerlingen die terugkeren naar school
  • De leerlingen die thuis nog onderwijs krijgen
  • het uitdelen van voedsel, dat dit door kan blijven gaan.