Interim Raad TU Kampen

Synode GKv stelt interim Raad van Toezicht aan voor TU Kampen

Het moderamen van de generale synode van de GKv heeft op 2 maart vijf personen benoemd tot lid van de (interim) Raad van Toezicht van de TU Kampen. De synode besloot een interim raad te benoemen op een extra ingelaste vergadering op vrijdag 24 februari.

Aanleiding hiervoor was het beroep dat het College van Bestuur van de TU Kampen op de synode deed eind januari. Daarin werd gevraagd aan de synode om naar een oplossing te zoeken voor de in zijn ogen onwerkbare situatie die was ontstaan met de Raad van Toezicht. De synode onderzocht de situatie om te komen tot herstel van de werksituatie in het belang van de universiteit. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht een onoverkomelijk verschil van inzicht was gerezen in de onderscheiden taken, rollen en verantwoordelijkheden. In de loop van het onderzoek heeft de Raad van Toezicht gemeend een aangeboden oplossingsrichting niet te kunnen aanvaarden. De Raad van Toezicht besloot terug te treden en zijn mandaat terug te geven aan de generale synode.

Hierdoor was de synode genoodzaakt op korte termijn een interim raad te benoemen. Deze bestaat uit organisatiedeskundige Leo Dijkema, oud-directeur van wetenschappelijke instituten en emeritus hoogleraar Leen Hordijk, predikanten Simon van der Lugt en Arie de Snoo en Jan Westert die ervaring heeft als toezichthouder in het onderwijs. Leen Hordijk zal optreden als voorzitter.

De interim raad zal de komende periode functioneren als aanspreekpunt voor de synode als het gaat om de rapporten die nog op de agenda staan. Ook zal zij in de komende maanden leden werven voor een nieuw te benoemen Raad van Toezicht.