Kerk op de pauzeknop – 500 jaar Reformatie en de kerk van morgen –

Prof. dr. Herman Selderhuis over Maarten Luther

donderdag 16 februari 2017 – Thema-avond Noorderlicht Assen

In 2017 wordt een jaar lang aandacht besteed aan 500 jaar Reformatie. Op 31 oktober 1517 spijkerde de monnik Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de slotkapel van Wittenberg. Deze gebeurtenis wordt gezien als het begin van de Reformatie in Europa. In Duitsland wordt 2017 massaal gevierd als Lutherjaar. In Nederland vooral als Reformatiejaar.

In samenwerking met de Asser werkgroep ‘500 na Luther’ (zie www.500naluther.nl) organiseert GKV  “Het Noorderlicht” op donderdag 16 februari een thema-avond waarop prof. dr. Herman Selderhuis komt spreken over de betekenis van Luther voor de kerk van vandaag en morgen. Herman Selderhuis is hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Hij geeft zelf aan waarom hij het belangrijk vindt om stil te staan bij de betekenis van Maarten Luther voor gereformeerde, protestantse en evangelische kerken en christenen in 2017:

“Luthers herontdekking van het Evangelie van genade leidde tot ingrijpende veranderingen in de kerk, veranderingen die de naam ´Reformatie´ hebben gekregen. Luther zette de kerk als het ware op ´pauze´ om de vraag te stellen:  Zijn wij wel kerk zoals God dat wil? In 2017 wordt wereldwijd stilgestaan bij de 500e verjaardag van de Reformatie en elke kerk waar ook ter wereld is bezig plannen te maken om de relevantie van die Reformatie duidelijk te maken. Wat heeft Luthers Reformatie ons als kerk vandaag te zeggen?  Wat betekent de Reformatie van toen voor onze kinderen nu? Kunnen wij nog iets leren van de antwoorden van toen op vragen die ook nu aan de orde zijn?”

Opgave van te voren wordt erg op prijs gesteld. Daardoor ontvangt u op de avond zelf een handout van de lezing. De deelname aan de avond is gratis. Wel is er een collecte om de gemaakte kosten te dekken.

Verder kunt u intekenen op de biografie van Luther die prof. Selderhuis het afgelopen jaar schreef. Luther – een mens zoekt God  is een boek dat, geheel in de stijl van Selderhuis, ook voor niet-theologen makkelijk weg leest. Het boek telt 336 pagina’s en kost € 24,95 (harde kaft). Bij 10 intekeningen is het boek voor € 23,75 te verkrijgen en bij 30 intekeningen voor € 22,50.

De avond begint om 20:00 en in de pauze is er koffie/thee/fris. Na de pauze is er ruimte voor het stellen van vragen tijdens de plenaire bespreking.

Wie:       prof. dr. Herman Selderhuis
Wat:       500 jaar Luther en de kerk van morgen
Wanneer: donderdag 16 februari 2017
Waar:     GKV “Het Noorderlicht”, Scharmbarg 37, 9407 EA Assen
Tijd:       20:00 – 22.00 uur met pauze. Zaal open vanaf 19:30 uur
Toegang: gratis, collecte bij de uitgang
Opgavethemaavondennoorderlicht@xs4all.nl voor wie geen mail heeft: 0592-345954

Duidelijk aangeven als u het boek wel   ontvangen wilt

Ds. L.E. Leeftink – namens de organisatie Thema-avonden Noorderlicht