Kerk-zijn in de Alpenlanden

Gereformeerde kerken in Oostenrijk en Zwitserland zijn zeldzaam. Vijf kleine gereformeerde kerken vormen samen een kerkverband, de Evangelisch-reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses (ERKWB). Door de jaren heen hebben de broeders en zusters zegen van onze hemelse Vader mogen ervaren. Zo is de kleine gemeente van Rankweil in Oostenrijk van 2010 tot 2016 gegroeid van 37 naar 48 leden.

De gemeente is actief op missionair gebied. In 2015 zijn preekpunten gestart in Bludenz en Innsbruck. In februari 2017 is student Klaas Rozema gestart met een stage in Rankweil. In de komende tijd worden de mogelijkheden onderzocht of Klaas Rozema op termijn predikant kan worden in Innsbruck. Dat zou de werklast voor ds Reinhard Mayer fors doen verminderen. Eén keer per maand rijdt hij namelijk ruim 330 km om één eredienst in Innsbruck te verzorgen. Drie keer per maand verzorgt hij een dienst in Bludenz. Dit alles naast de reguliere erediensten in Rankweil.

Nieuwe contacten ontstaan doordat ds Mayer deel uit maakt van stichtingen en verenigingen in de buurt van Rankweil. Ook staan gemeenteleden op de markt en worden Frühstücks für Frauen georganiseerd. Nieuwsgierigen geven zich op voor de Bijbelcursus die ds Mayer elk jaar geeft. Deze cursus werkt zegenrijk uit. Vrijwel elk jaar voegt een aantal mensen die de cursus volgden zich bij de gemeente.

De SSRO ondersteunt niet alleen de gemeente van Rankweil. Samen met Rankweil vormen de kleine gereformeerde kerken in Winterthur, Basel, Neuhofen a/d Krems en Wenen de ERKWB-kerken. Sinds 2011 hebben de GKv met hen een zusterkerkrelatie.

Een bezoek aan één van de gemeenten wordt zeer gewaardeerd. U bent van harte welkom. Voor adressen zie www.ssro.nl of www.reformiert.at. Wilt u de Missionsactiviteiten ondersteunen met uw gebed? Mocht u onze digitale nieuwsbrief willen ontvangen stuur dan een mailtje naar nieuwsbrief@ssro.nl.

In Nederland zamelt de SSRO geld in voor de kleine gereformeerde kerken van Rankweil en Neuhofen, beide in Oostenrijk, en van Winterthur en Basel, beide in Zwitserland. We zouden het erg op prijs stellen wanneer u bereid bent een bijdrage te storten op  bankrekening  NL27 INGB 0000 0656 88 t.n.v. SSRO te Hasselt.

Wij stellen uw steun, in welke vorm dan ook, erg op prijs.