‘Klaar om het werk weer op te pakken’


Synode en lv gaan weer het bos in – letterlijk, in dit geval. Na maanden van relatieve rust en wat online vergaderwerk in de marge zijn de afgevaardigden naar de twee kerkelijke vergaderingen op 19 september voor het eerst weer bij elkaar in conferentiehotel Mennorode in Elspeet.

In de nieuwsbrief die de Regiegroep Hereniging op 10 september verstuurd heeft, vertellen zes afgevaardigden hoe ze de afgelopen periode beleefd hebben en hoe ze aankijken tegen de doorstart van het vergaderwerk. De algemene teneur is: we zien ernaar uit om het werk weer op te pakken.

Sobere kerkorde
Eén van de grote onderwerpen die later dit jaar door de synode en lv behandeld zal worden is de volgende versie van de kerkorde voor het nieuw te vormen kerkverband. Op het eerste concept, dat vorig jaar ter beoordeling aan de kerken is voorgelegd, zijn veel reacties binnengekomen. Met die reacties heeft de werkgroep toekomstige kerkorde (WTK) haar winst gedaan. De nieuwe versie is soberder geworden dan de vorige. Werkgroeplid ds. Kornelis Harmannij zegt in de nieuwsbrief: ‘Als werkgroep beseften we: we moeten terug naar de kern: waar draait het nu echt om, bijvoorbeeld in de taak van ambtsdragers? Dat moeten we vastleggen, meer niet.’

Verankering aan de leer van de Bijbel
Een ander belangrijk bericht in de nieuwsbrief van september betreft een aanbeveling die de Regiegroep doet in een brief aan de synode en de landelijke vergadering. Ze doet daarin het voorstel om een commissie te benoemen die gaat verkennen op welke wijze de kerken hun geloof met het oog op deze en de toekomende tijd kunnen belijden en hoe de verankering van de kerken aan de leer van de Bijbel opnieuw vorm kan krijgen.
Regiegroepvoorzitter Ad de Boer zegt daarover: ‘We moeten eerlijk onder ogen zien dat die binding in veel gemeenten in beide kerkverbanden steeds minder functioneert. Daarbij speelt groeiende onbekendheid met de confessies een rol, maar ook dat kerkleden, inclusief ambtsdragers, zich steeds vaker vervreemd voelen van de taal en van delen van de inhoud van die eeuwenoude en contextbepaalde belijdenisgeschriften.’

Download hier de tweede versie van de kerkorde. De nieuwsbrief van de Regiegroep kunt u hier lezen. Of ga naar www.onderwegnaar1kerk.nl voor deze en andere nieuwsberichten.