Klaar voor het feest!

Ben je klaar voor het feest? In de komende 40 dagen wil www.benjeklaarvoorhetfeest.nl je helpen om je voor te bereiden op het feest van Pasen. Verschillende predikanten, kerkelijk werkers en leden uit acht verschillende GKv-kerken uit het Westerkwartier schrijven hier dagelijks een korte meditatie over een bijbeltekst.

Het thema ‘Ben je klaar voor het feest?!’ wordt uitgewerkt in een aantal weekthema’s:

  • Op(-)Stap (Mt. 6,16-18)
  • Kriebels: het maakt iets los (Joh. 11,55-12,11)
  • Het is anders dan je verwacht! (Joh. 12,20-36)
  • Geloof: wat doe je met de uitnodiging? (Joh. 12,37-50)
  • Hou me vast! (Joh. 15,1-8)
  • Waar ben ik mee bezig? Wat is wijs? (Joh. 15,18-27)
  • Is dit het eindpunt? (Joh. 12,12-19)
  • Feest! (Joh.20,1-18)

We hopen dat de inhoud afwisselend, praktisch, inspirerend, prikkelend of bemoedigend is. De bijdrages worden afgesloten met een verdiepingsvraag die je voor jezelf of thuis kan bespreken of overdenken. Je kunt ook meedoen door te reageren.

De redactie en de medewerkers wensen dat dit project kan bijdragen om persoonlijk en als gemeentes in de regio samen toe te leven naar Pasen!

Veel leesplezier gewenst op weg naar het feest!

Pieter Kars van de Kamp


Vastentijd, veertigdagentijd of quadragesima
is de periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding op het Paasfeest. De veertigdagentijd is een periode van vasten, inkeer en bezinning op de christelijke levenspraktijk. Omdat er vanouds op de zondag niet gevast wordt, is de totale duur van de vastentijd 40 dagen. De laatste week vóór Pasen wordt niet meer gerekend tot de “veertigdagentijd”, maar tot de Goede week.