Kort verslag Classis Grootegast

Bijeen op 15 december 2022, samengeroepen door de kerk van Enumatil.

Richard Moes leest psalm 20, een uitwerking van psalm 19. We lezen hierin van Christus als onze Rots en Verlosser. Ook een getuigenis van God zelf. Hij belooft de grote Zoon van David. In deze tijd van Advent zien wij uit naar de Christus die ons zal verlossen. Kerst betekent verlossing, verlichting en verwachting. Méér dan alle kerstverlichting waar de mensheid warmte en gezelligheid bij zoekt is er het uitzien naar de komst van de Verlosser.

Van bijna alle kerken zijn er 2 afgevaardigden. De agenda wordt onveranderd gevolgd onder de leiding van het vaste moderamen. Naar aanleiding van de notulen van 22 september 2022 komt naar voren dat vanuit de kerken binnen de classis Grootegast 1 persoon zitting zal nemen in de voorbereidingsgroep hereniging NKG en GKv. We wachten met belangstelling de ontwikkelingen hierin af. Per 1 mei 2023 zal de hereniging een feit zijn en er staan festiviteiten op de planning. De classis heeft hierin geen rol meer. Het is aan de plaatselijke kerken om hieraan invulling te geven. De input hiervoor zal van de Regiegroep komen.

Het College van Kerkvisitatoren organiseert een conferentie voor ambtsdragers met als onderwerp ‘leiderschap’ voor alle kerkenraden binnen de classis. Deze wordt gehouden op DV 16 maart 2023 om 20:00 uur in de kerk van Enumatil.

De zaken die de kerken deze vergadering met elkaar delen zijn van zorgelijke toon. De meeste kerken hebben een gebrek aan menskracht om alle vacatures te vervullen. Er is ernstige ziekte onder gemeenteleden van een paar kerken. Predikanten die kampen met een gebrek aan energie. Per 1 mei 2023 wordt de classis opgeheven en dan is er een grotere Regio met ook meer predikanten maar voor nu is het een feit dat er weinig predikanten binnen de classis Grootegast zijn. De vergadering laat zich gaan in een gesprek over de moeiten die we als classiskerken samen maar toch vooral apart van elkaar doormaken. Hoe kunnen we nu toch elkaar daadwerkelijk tot een hand en een voet zijn. We komen er deze vergadering niet uit en dit onderwerp is vaker ter sprake geweest zonder resultaat. Willen we dit gezamenlijke probleem als classis aanpakken dan moeten de kerken een soort bereidheid hebben hun eigen zelfstandigheid op te geven. Dan is het slagingspercentage het grootst. Met instemming van de classis komen er, om te beginnen 2 kerkenraden bij elkaar. Dit op initiatief van de kerk van Enumatil.

Een ander punt van zorg is de belangstelling voor de middagdiensten. In alle kerken blijft het bezoekersaantal teruglopen. De kerkenraad van Oldehove heeft na een lang en zorgvuldig traject het besluit genomen om de middagdiensten niet meer te laten plaatsvinden. Aan de kerken zal de notitie, die hierover geschreven is worden gestuurd.
Dit heeft ook gevolgen voor de regiomiddagdiensten. De kerken van Aduard, Enumatil en Grijpskerk-Niezijl gaan hier wel mee door. De overige kerken: Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn blijven hun eigen middagdiensten beleggen.

Voor de volgende reguliere vergadering op D.V. donderdag 23 februari 2023 wordt de kerk van Grijpskerk-Niezijl als samenroeper aangewezen. Agendapunten kunnen worden aangeleverd voor 9 februari 2023 via classisgrootegast@gkv.nl

Alle zaken zijn eerlijk en met orde besproken en ds. Prins dankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering met een gebed tot onze God om moed, kracht, genezing en vrede in Christus.

Voor de Classis, Elly van der Krieke