Lezingen over 2 Korintiërs in de Refajahkerk te Groningen

In 2018 ontvingen we in de Refajahkerk voor een aantal bijbellezingen dr. H. R. vd Kamp. Het waren drie boeiende avonden waarop de spreker ons meenam door het indrukwekkende boek Openbaring. Voor 2019 mogen we, zo de Here wil, dr. E.T. van Spanje begroeten die een drietal lezingen zal houden over het bijbelboek  2 Korintiërs.

Wie is dr. Van Spanje ? Net als dr. Van de Kamp was ook dr. Van Spanje betrokken bij het bekende bijbelcommentaar op het Nieuwe Testament.  Dr. Van Spanje promoveerde bij dr. J. van Bruggen in 1996 op een studie over de opvattingen van Heikki Räisänen over Paulus. In 2009 verscheen in de serie ”Commentaar op het Nieuwe Testament” van zijn hand een boek over 2 Korintiërs. Van Spanje werd in 2010 benoemd tot bijzonder gasthoogleraar aan St. Paul’s University in Nairobi-Limuru in Kenia. Hij was verder docent Nieuwe Testament aan ‘Johannes Calvijn’, de theologische hogeschool vanwege de Gereformeerde Bond in Ede (2003-2010). Als gastdocent gaf hij enige tijd terug colleges aan de TU in Apeldoorn.  Op dit moment is hij  als predikant verbonden aan de Sionskerk in Epe, een Hervormde  gemeente.

De data van de bijbellezingen zijn: 11 februari, 4 maart en 18 maart 2019. Graag nodigen we u uit voor het bijwonen van deze lezingen (20.00-22.00 uur).  De kosten bedragen € 25 (inclusief voorstudiemateriaal en consumptie). Opgave per mail (driestalko@gmail.com) met vermelding van naam, adres en woonplaats. Betaling graag via banknummer NL83INGB0002435651 tnv T.Driest,  met vermelding van Refajah2019.

We zien uw komst graag tegemoet.

Met vr. groet,
Alko Driest ( 050-5273862)
Anne Zeilstra (06-48920986)
Groningen, Refajahkerk, Galenuslaan 1