Liturgie biddag 9 maart

Ps 42a (als een hert dat verlangt naar water)
Gez. 243: 1-4 (Heer ik kom tot U)
L. Lucas 18: 1-14
preek
Ps 141: 1, 2 (U Heer roep ik, U geldt mijn smeken)
gebed
collecte
Lb 885 (groot is uw trouw o Heer)