Liturgie voor zondag 18 oktober

Votum en groet
Orgel luisteren Psalm 96: vers 1 en 2
Tien geboden
Luisterlied Opw.167 (Samen in de naam van Jezus)
Gebed
L 1 Koningen 19,1-19
T Kol.4,5.6
Luisterlied Opw.407 (Hoe groot zijt Gij)
Preek: Wees Obaja / Elia over Kolossenzen 4 : 5, 6
Luisterlied Opw.687 (Heer, wijs mij uw weg)
Dankzegging en voorbede
Collecte
Orgel luisteren GK 119:16-18 (Stort over mij uw goedertierenheid)
Zegen