Liturgie voor zondag 15 november

Votum / groet
Psalm 90 ( te beamen nieuwe psalmberijming vers 1 en 2 )
Gebed
Schriftlezing  Kol 1,15-20
Lb 653,7 O Christus, ons van God gegeven   
Tekst Gewone Catechismus  v/a 55-58
Overdenking
Gk 177 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta   
Gebed
Ps 86,4 Leer mij naar uw wil te hand’len   
Zegen

Gewone Catechismus

Vraag en antwoord 55

Waarom noemt Jezus zichzelf de waarheid?

Er is niemand die in zijn leven zo overtuigend heeft laten zien wie God is, als Jezus

Vraag en antwoord 56

Hoe laat Jezus zien wie God is?

Door als profeet Gods stem te zijn en onder ons mensen God te vertegenwoordigen. De vader heeft Hem als zijn wart Getuige opgewket uit de dood. Hij komt terug om te oordelen, levenden en doden. Zo zal Hij de waardheid over alles en iedereen aan het licht brengen.

Vraag en antwoord 57

Hoe zal dat zijn als Christus de waarheid over alles en iedereen aan het licht brengt?

Eindeljk zal alle duisternis overwonnen zijn. Wie onrecht lijdt, zal recht ontvangen. Voor wie in de leugen leeft en met onrecht denkt weg te komen, is dat een dreigende realiteit.

Vraag en antwoord 58

Leef je als Christen automatisch volgens de waarheid van Jezus Christus?

Zeker niet. Vaak ben ik onecht, verstop ik mij achter een masker en heb ik de duisternis liever dan het licht. Verbonden met Christus ga ik Gods waarheid steeds dieper verstaan, liefhebben en doen.