Liturgie voor zondag 18 april

Ps 98: 1, 3 (orgel)
Gebed
PvN 84   of deze   PvN 84
1 Joh. 1: 1-7
Preek
PvN 133
Gebed
Collecte
Pelgrimsgebed