Liturgie voor zondag 21 februari

Ps 25: 2, 5 (orgel)
gebed
Gen. 14: 17-20
PvN 133
Overdenking
Sela: Mag ik jou tot zegen zijn
Gebed
Collecte
Sela: Gebed om zegen
zegen
Lb 416 Ga met God en Hij zal met je zijn.