Liturgie voor zondag 28 februari

Votum en groet
Orgel: De Nieuwe Psalmberijming Ps.118: 1, 6
Wet
Gebed
Kinderkring
Orgel: Gereformeerd Kerkboek Gez.164 [Jezus vol liefde]
Lezen: Jesaja 53,1-5
Lezen: Marcus 8,27-9,1
Opw.268 [Hij kwam bij ons heel gewoon]
Tekst: Marcus 8,34
Preek; Volg Gods gekruisigde Zoon van God als je leven je lief is!
Opw.488 [Heer, ik kom tot U, neem mijn hart verander mij]
Dankgebed en voorbede
Collecte
Gez.161: 1.2.3.4 [Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta]
Zegen