Liturgie voor zondag 4 oktober

Votum groet
Ps 80: (5, 10)
Gez. 171 (Gk06) wees stil voor het aangezicht van God
L. [bib]Filip 2: 12-18[/bib]
Overdenking
Gk 239 stel mijn vertrouwen op de Heer
Gebed
Psalmen project 22
Zegen

Avondmaal
Sela – aan uw tafel