Liturgie voor zondag 7 februari

Votum en groet
gebed
wet
Ps 93: 1, 3 (instumentaal orgel)
Ex. 33: 18-23 ; 34: 5, 6 en 1 Kon. 19: 9-13
Gez. 177
Johannes 1: 18 en Johannes 4: 12
Preek
Opw 705 Toon mijn liefde
Gebed
collecte
How great thou art
zegen