Liturgie voor zondag 7 maart

Ps 19: 3, 4 (Tekst van de Nieuwe Psalmberijming)
gebed
L. Lucas 18: 15-21
Gk 239 Stel mijn vertrouwen
preek
Gez. 177
Gebed
zegen