Liturgie voor zondag 8 november

Psalm 70
Wet
Gebed
Matt 25: 14-30
Overdenking
Ps 42a  Als een hert
Gebed
NLB 439 Verwacht de komst des Heren