Liturgie zondag 11 oktober

Votum groet
Psalm 23
Gebed (Onze Vader)
Filip 3: 7-14
Overdenking
Gez. 177    (Heer U bent mijn leven de grond waarop)
Gebed
Sela – aan uw tafel
Zegen

Avondmaal
Opw 705 Toon mij uw liefde