Liturgie zondag 13 februari

Votum en groet
Opwekking 123: Groot is uw trouw o Heer ( alle verzen met orgel)
Wetslezing (versie v.d. Leest 2016)
GKB 168 Meezingen met de beamer:
Vader, vol van vrees
Gebed
Inleiding preek
Schriftlezing: Mattheüs 24:1-14.
Sela: Maranatha, meezingen met de beamer
Maranatha
Gebed
Collecte
Slotlied : GKB 228 (met orgel)
Jezus leeft in eeuwigheid. (alle verzen)
Zegen