Liturgie zondag 13 maart

Ps 122: 1, 2 (Ik was verheugd, toen men mij zei)
Gebed
L. Joh. 12: 20-36
NPB 6: 1, 2 (Heer laat uw boosheid varen)
Preek
Lb 978: 1, 2, 3 4 (Aan u behoort o Heer der heren)
Gebed
Ps 100: 1, 2, 3 (Juicht alle volken, prijs de Heer)
Doop
Ps 100: 4 (Want goedertieren is de Heer)
Collecte
Lb 377: 1, 2, 6, 7 (Zoals ik ben, kom ik nabij)