Liturgie zondag 14 maart

4e Zondag van de 40dagentijd
Welkom
Stiltemoment
Franciscaanse Zegenbede
Luistergebed: ‘Lied 168 ‘Vader, vol van vrees en schaamte’ (GK)
Lezen: 2 Timoteüs 1:1-14
Kinderlied: ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’ (Elly & Rikkert):
Preek bij 2 Timoteüs 1:3-5 ‘Geloven van huis uit
Luisteren: Psalm 90: 1 en 8 (LB)
Voorbede- en dankgebed
Inzameling van de Gaven
– Tijdens collecte ‘diakonale zegenbede
Luisteren: Opwekking 789 ‘Houd vol
Zegenbede van St. Patrick