Liturgie zondag 16 mei

komen

votum
groet
DNP 100 (wijs: GK06 gez 95, Daar juicht een toon – luisterlied)

buigen

Matteüs 22:37-40
gebed

horen

Psalmen 136
Voor altijd verbonden (Psalmen 136:1)
ps 136:1,3,12,21 (luisterlied)

geven

gebed
collecte

gaan

Groot is uw trouw, o Heer
zegen